Vägen till e-förvaltning

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt är visionen, men hur realiseras detta i praktiken? Vi arbetar i tre faser med utvecklingen mot e-förvaltning; förbereda, förändra och förvalta.

Läs mer

Arkivera e-resurser

Har ni ett äldre system, en webbplats eller en databas som behöver bevaras? Vi hjälper er med hela processen från utredning och uppmärkning av metadata till leverans till e-arkiv.

Läs mer

Arkivkonsult

Avveckla arkivbildare, starta ny myndighet eller arkivarbete som ordna och förteckna. Vi erbjuder fortlöpande konsultinsatser åt organisationer som behöver en kostnadseffektiv lösning.

Läs mer

Utbildning

ArkivIT:s olika utbildningar fungerar som en kunskaps och kompetenshöjande faktor som säkrar förvaltning och förvaring av information över lång tid och ökar förståelsen för arkivfrågor.

Läs mer

Informations-
säkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt personer när den behövs. Vi hjälper er att införa LIS enligt MSB:s metod.

Läs mer