Vägen till e-förvaltning

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt är visionen, men hur realiseras detta i praktiken? Vi arbetar i tre faser med utvecklingen mot e-förvaltning; förbereda, förändra och förvalta.

Läs mer

Arkivera e-resurser

Har ni ett äldre system, en webbplats eller en databas som behöver bevaras? Vi hjälper er med hela processen från utredning och uppmärkning av metadata till leverans till e-arkiv.

Läs mer

Arkivkonsult

Avveckla arkivbildare, starta ny myndighet eller arkivarbete som ordna och förteckna. Vi erbjuder fortlöpande konsultinsatser åt organisationer som behöver en kostnadseffektiv lösning.

Läs mer

Öppna data

Öppna data är ett sätt att ta fram nya lösningar för bättre medborgarservice. Öppna data gör det möjligt för andra att vidareutnyttja data för att skapa samhällsnyttiga lösningar, t.ex. nya appar eller digitala tjänster.

Läs mer

Informations-
säkerhet

Ledningssystem för informationssäkerhet säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt personer när den behövs. Vi hjälper er att införa LIS enligt MSB:s metod.

Läs mer