Close

20 August, 2018

ArkivIT erbjuder nu Dataskyddsombud – som tjänst!

Dataskyddsombud som tjänst från ArkivIT

Dataskyddsombud som tjänst – säkerställer att dataskyddsförordningen efterlevs.

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Även om detta knappast undgått har någon, så råder det ändå stor osäkerhet bland många organisationer kring vad detta faktiskt innebär för verksamheten.

Med Dataskyddsombud (även förtkortad DSO eller kallad DPO efter engelskans Data Protection Officer) från ArkivIT kan ni förvissa er om att ni får den hjälp ni behöver för att följa den nya lagstiftningen. Vi är experter på informationshantering som har mångårig och omfattande erfarenhet av arbete med personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen och informationssäkerhetsarbete. Därför har vi kompentensen att ge er det stöd och vägledning rörande dataskyddsförordningen som ni behöver.

Tjänsten är anpassningsbar för att möta era specifika behov, oavsett organisationens storlek och oavsett om ni behöver mindre stödinsatser eller önskar ett större åtagande.

Läs mer om tjänsten här.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att möta kraven i GDPR.

Till toppen