Close

26 September, 2019

ArkivIT:s workshop om e-arkiv införande i Säffle kommun

Workshop om e-arkiv, Säffle kommun

Medis, Säffle den 25 september 2019.

En solig dag i september välkomnade Säffle kommun Helena Sääf och Anna Kharkina från ArkivIT till det väl bevarat 60-tals Medborgarhuset Medis. Det var för att hålla en workshop för Säffle kommun som var för att starta upp en förstudie för införande av e-arkiv.

Under år 2019-2020 kommer ArkivIT att stötta Säffle kommuns väg mot e-arkiv införande.

Engagemanget från Säffles kommunanställda var stort. Mer än 20 medarbetare var på plats och deltag i diskussionsövningar samt gav feedback för ArkivIT:s presentation som handlade om det specifika som skiljer pappers- och e-arkiv.  

Kommundirektören Ingemar Rosén inled dagen med bekräftelse att Säffle kommun ser fram emot införande av e-arkiv. Kommunen planerar att fokusera nu på effektiv strategi för långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar. Digitalt först!

Under 5 timmar diskuterade vi vad ett införande av e-arkiv innebär. Deltagarna visade ett stort intresse för e-arkivets kapacitet att stödja öppenhet och tillgängliggörande av information för medborgarna samt understrykte e-arkivets möjlighet att bidra till effektivisering av internt arbete.

På bild syns Helena Sääf poserandes utanför Säffles kommunhus.

Till toppen