fbpx
Close

Forskning och Utveckling

Om personlig informationshantering

Om personlig informationshantering

Inledning I nedanstående text framlägger jag några tankar kring långsiktig personlig informationshantering, tankar kring långsiktighet som i högsta grad även berör personarkiv. Personarkiv kan ses som ett arkivbestånd skapat av en viss individ under dennes livstid. Beståndet kan vara resultatet av personliga aktiviteter i privatlivet eller en del av det personliga arbetet […]

Läs mer

Framgångsfaktorer för öppna data

Öppna data

Att lyckas med öppna data kräver en del ansträngningar. En nödvändighet för framgång är att bilda allianser och nätverk nödvändiga för att hitta nyttan och för att nå ut till slutanvändaren. För att lyckas med öppna data krävs det att alla faser från skapandet av öppna data till nyttjandet av […]

Läs mer

GDPR i stora drag

GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, förkortat GDPR härefter) är en EU-förordning med syfte att stärka skyddet av EU-medborgares integritet vid behandling av personuppgifter, dvs. fysiska personer. Förordningen som börjar gälla den 25:e maj 2018 kommer att få en global påverkan eftersom den omfattar alla organisationer som hanterar EU-medborgares personuppgifter, oavsett var i världen dessa har […]

Läs mer

ArkivIT på Archiving 2017

ArkivIT

ArkivIT har fått sin första artikel publicerade Archiving 2017-konferensen som gick av stapeln i Riga, Lettland i maj 2017. Under konferensen presenterades artikeln: “A bottom-up approach to carry out pre-studies for the implementation of electronic archives – a case study from a Swedish organisation”. Länk till artikeln: Läs artikeln här

Läs mer
Till toppen