Close

Informationssäkerhet

ArkivIT och Innovate Security startar samarbete för effektiv tjänsteleverans av informationssäkerhet!

Samarbete mellan ArkivIT och INNOVATE security

Innovate Security utvecklar produkter och tjänster för att förenkla och effektivisera arbete med informationssäkerhet och regelefterlevnad. Samarbetet ger bland annat möjlighet för ArkivIT att använda Innovates produkt ESM som en del av leveransen mot sina kunder. ESM är ett verktyg för att få en helhetsbild av en organisations informationssäkerhet och […]

Läs mer

ArkivIT assisterar i utveckling av Östermalms stadsdelsförvaltnings systematiska informationssäkerhetsarbet

Östermalms stadsdelsförvaltning

Förvaltningsledningen vid Östermalms stadsdelsförvaltning ville utveckla förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete. Som ett led i detta upphandlades informationssäkerhetskonsult från ArkivIT att assistera i detta arbete.   Beskrivning av uppdrag: Uppdraget omfattade att leda arbetet med att planera, analysera, identifiera och genomföra informationsklassning (i verktyget KLASSA) i valda delar av Östermalms stadsdelsförvaltnings system […]

Läs mer

Experience of the Austrian Data Protection Authority when enforcing Article 83 GDPR

GDPR

I väntan på nästa nummer av Arkiv Information Teknik med tema ”Dataskyddsförordningen två år senare” så kommer här en artikel skriven a vHerwig Zaczek, som är jurist på Österrikes motsvarighet till Datainspektionen, om hur de tillämpat GDPR. Article: Experience of the Austrian Data Protection Authority when enforcing Article 83 GDPR […]

Läs mer

Riskanalys molntjänster hos Nationalmuseum

ArkivIT

En diskussion på senaste tiden har berört ämnet om myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Inte minst i och med att många myndigheter väljer att använda molntjänster för sina IT-lösningar. Många gånger kan detta vara kostnadseffektiva val som även leder till ökad nytta. Först gäller det dock att bedöma risker med att […]

Läs mer
Till toppen