Close

Nyheter

ArkivIT utsett till Superföretag 2019!

ArkivIT Superföretag 2019

ArkivIT är oerhört glada att få mottaga den ärofyllda utnämningen årets Superföretag 2019! ArkivIT mottog nyligen, för andra året i rad, Di Gasell 2019. Att därtill bli en del av den exklusiva listan över Sveriges Superföretag gör oss mycket stolta. Tack till alla våra högst kompetenta, engagerade och målinriktade medarbetare. […]

Läs mer

ArkivIT på FAI 2019

ArkivIT på FAI 2019

Det var ett stadigt gäng från ArkivIT bestående av arkivkonsulterna August Frihammar, Anna Kharkina, Helena Sääf, Leif “Peppe” Pettersson och Alexandra Meija som var representanter på årets FAI- konferens som ägde rum i Bonniers konferenslokaler i Stockholm.  FAI-konferensen bestod av två dagar fyllda med intressant föredrag och möten där första dagen kröntes av ArkivIT:s egna Leif “Peppe” Pettersson […]

Läs mer

Registrator 2019, andra dagen

Här kommer den slutgiltiga rapporten från Registrator 2019 – där torsdagen bjöd på ett minst lika starkt upplägg! Anette Schierbeck från kammarkollegiet gjorde en uttömmande redogörelse av OSL och hur myndigheter rör sig i relationen till offentlighetsprincipen. Thorleif Persson och Maja Jägerlöv från Stockholm vatten och avfall delade med sig […]

Läs mer

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT återigen Gasellföretag! ArkivIT är stolta över att meddela att vi utnämnts till Gasellföretag för andra året i rad. Det är med stor ödmjukhet vi tackar våra partners, kunder och medarbetare för att ha gjort detta möjligt! Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas […]

Läs mer

Rapport från Registrator 2019, första dagen

Registrator 2019

ArkivIT rapport från ett otroligt starkt program från den första dagen av Registrator 2019 följer nedan. – Utförlig jämförelse mellan valda delar av gamla och nya kommunal – respektive förvaltningslagen inledde dagen. Viktigt? ja. Intressant? Det också. Roligt..? Ja, i alla fall om professor Olle Lundin, Uppsala universitet, har ordet. […]

Läs mer

Arkiv, samhällelig glömska och överlevnad

Katarina Thurell i Poznan

Föreställ dig att inte få tala ditt eget modersmål, inte få läsa böcker på ditt eget språk, inte få ta del av allt som rör ditt kulturarv, såväl berättelser, seder, klädedräkt, utöva din religion, än mindre få tillgång till information i arkiv. Det är verkligheten för uigurerna i Xinjiang idag. […]

Läs mer

Ny på jobbet inom PBL-administration – en del av Boverkets regeringsuppdrag PBL-kompetens

Bild från inspelning av den digitala utbildningen - Ny på jobbet inom PBL-administration

Boverket anlitade våren 2018 ArkivIT:s konsult Magdalena Sjödahl för att vara del i framtagandet av utbildning för nyanställda inom PBL-administration. Uppdraget inkluderade dels pilotutbildningar på två platser i Sverige, dels en digital webbutbildning. Pilotutbildningarna hölls under hösten 2018. Under våren 2019 påbörjades arbetet med att digitalisera dessa och göra om […]

Läs mer
Till toppen