fbpx
Close

Nyheter

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT återigen Gasellföretag! ArkivIT är stolta över att meddela att vi utnämnts till Gasellföretag för andra året i rad. Det är med stor ödmjukhet vi tackar våra partners, kunder och medarbetare för att ha gjort detta möjligt! Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas […]

Läs mer

Rapport från Registrator 2019, första dagen

Registrator 2019

ArkivIT rapport från ett otroligt starkt program från den första dagen av Registrator 2019 följer nedan. – Utförlig jämförelse mellan valda delar av gamla och nya kommunal – respektive förvaltningslagen inledde dagen. Viktigt? ja. Intressant? Det också. Roligt..? Ja, i alla fall om professor Olle Lundin, Uppsala universitet, har ordet. […]

Läs mer

Arkiv, samhällelig glömska och överlevnad

Katarina Thurell i Poznan

Föreställ dig att inte få tala ditt eget modersmål, inte få läsa böcker på ditt eget språk, inte få ta del av allt som rör ditt kulturarv, såväl berättelser, seder, klädedräkt, utöva din religion, än mindre få tillgång till information i arkiv. Det är verkligheten för uigurerna i Xinjiang idag. […]

Läs mer

Ny på jobbet inom PBL-administration – en del av Boverkets regeringsuppdrag PBL-kompetens

Bild från inspelning av den digitala utbildningen - Ny på jobbet inom PBL-administration

Boverket anlitade våren 2018 ArkivIT:s konsult Magdalena Sjödahl för att vara del i framtagandet av utbildning för nyanställda inom PBL-administration. Uppdraget inkluderade dels pilotutbildningar på två platser i Sverige, dels en digital webbutbildning. Pilotutbildningarna hölls under hösten 2018. Under våren 2019 påbörjades arbetet med att digitalisera dessa och göra om […]

Läs mer

Endagskurs: E-arkivering – var ska jag börja?

E-arkivering

Datum: Onsdagen den 5 februari 2020. Plats: ArkivIT:s huvudkontorKursledare: Leif Pettersson, konsult på ArkivIT. En endagskurs som genom föreläsning samt de diskussioner som uppstår ger dig grundläggande kunskaper om arkiveringsprocessen för digital information med teori och erfarenheter från verkligheten. Fokus ligger på de förberedande aktiviteterna som skapar en leverans att […]

Läs mer

Nu är ArkivIT:s säljgäng igång igen efter sommar och semestrar

ArkivIT:s säljgäng

Nu har vårt säljgäng haft en härlig sommar och är tillbaka på kontoret! Därmed vill de naturligtvis komma ut och träffa olika organisationer med intresse kring arkiv- och informationshantering. Hör av dig om du vill diskutera samverkansmöjligheter! Har du frågor kring dataskydd och informationssäkerhet eller arkiv och registratur, då är […]

Läs mer

Stockholms stadsarkiv tecknar ramavtal med ArkivIT kring konsulttjänster inom e-arkiv

Stockholms Stadsarkiv

ArkivIT AB har fått fortsatt förtroende som leverantör av e-arkivkonsulter till Stockholms Stadsarkiv då ett nytt ramavtal tecknats. Stockholms stadsarkiv är, på kommunfullmäktiges uppdrag, arkivmyndighet för Stockholms stad och äger och förvaltar sedan 2010 e-arkiv Stockholm. E-arkiv Stockholm är en stadsgemensam e-arkivlösning som utvecklats för att på ett kostnadseffektivt och […]

Läs mer
Till toppen