Close

Nyheter

Arkivutredningen – många små ändringar, men få radikala förslag i efterlängtad utredning

Riksarkivet

Äntligen låg arkivutredningens betänkande för våra ögon! I två år hade det talats i arkivvärlden om den genomgripande utredning som pågick och som skulle ge förslag på en arkivlagstiftning som anpassats efter dagens digitala samhälle, och som kanske till på köpet skulle ge lite klarhet i den komplicerade frågan om arkivlagstiftningens förhållande till dataskyddsförordningen alias GDPR. Den hade också uttryckligen i uppdrag att se över regleringen för de […]

Läs mer

ArkivIT:s kulturbärare 2019

ArkivIT:s kulturbärare 2019

ArkivIT:s värderingsord Kompetens, Resultat och Ödmjukhet har under året varit ett återkommande samtalsämne vid såväl fredagsforum, hubbar och chefsforum som vid årets affärsplanering. ArkivIT:s medarbetare har internt diskuterat värderingarnas innebörd och olika tolkningar samt framför allt, diskuterat vilka beteenden som kännetecknar våra värdeord och hur vi i praktiken efterlever just […]

Läs mer

ArkivIT utsett till Superföretag 2019!

ArkivIT Superföretag 2019

ArkivIT är oerhört glada att få mottaga den ärofyllda utnämningen årets Superföretag 2019! ArkivIT mottog nyligen, för andra året i rad, Di Gasell 2019. Att därtill bli en del av den exklusiva listan över Sveriges Superföretag gör oss mycket stolta. Tack till alla våra högst kompetenta, engagerade och målinriktade medarbetare. […]

Läs mer

ArkivIT på FAI 2019

ArkivIT på FAI 2019

Det var ett stadigt gäng från ArkivIT bestående av arkivkonsulterna August Frihammar, Anna Kharkina, Helena Sääf, Leif “Peppe” Pettersson och Alexandra Meija som var representanter på årets FAI- konferens som ägde rum i Bonniers konferenslokaler i Stockholm.  FAI-konferensen bestod av två dagar fyllda med intressant föredrag och möten där första dagen kröntes av ArkivIT:s egna Leif “Peppe” Pettersson […]

Läs mer

Registrator 2019, andra dagen

Här kommer den slutgiltiga rapporten från Registrator 2019 – där torsdagen bjöd på ett minst lika starkt upplägg! Anette Schierbeck från kammarkollegiet gjorde en uttömmande redogörelse av OSL och hur myndigheter rör sig i relationen till offentlighetsprincipen. Thorleif Persson och Maja Jägerlöv från Stockholm vatten och avfall delade med sig […]

Läs mer

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT återigen Gasellföretag! ArkivIT är stolta över att meddela att vi utnämnts till Gasellföretag för andra året i rad. Det är med stor ödmjukhet vi tackar våra partners, kunder och medarbetare för att ha gjort detta möjligt! Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas […]

Läs mer

Rapport från Registrator 2019, första dagen

Registrator 2019

ArkivIT rapport från ett otroligt starkt program från den första dagen av Registrator 2019 följer nedan. – Utförlig jämförelse mellan valda delar av gamla och nya kommunal – respektive förvaltningslagen inledde dagen. Viktigt? ja. Intressant? Det också. Roligt..? Ja, i alla fall om professor Olle Lundin, Uppsala universitet, har ordet. […]

Läs mer
Till toppen