Close

Tidskriften Arkiv Information Teknik

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2019, Tema Artificiell Intelligens

AIT nr1 2019 Artificiell Intelligens

Om detta nummer: Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Och hur kan AI användas inom sjukvården och den etik som omgärdar dessa frågor? I numret presenteras även mer praktiska exempel hur offentlig sektor arbetar med AI och hur det kan underlätta för […]

Läs mer

PDF: Arkiv Information Teknik Nr2/2018, Tema Öppna data

AIT nr2 2018 Öppna data

Innehåll: Ledare: Öppna data och arkivens roll – Skribent: Björn Jordell Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller dystopi? – Skribent: Eva Toller Arkivarier lyser med sin frånvaro i arbetet med öppna data – Skribent: Jakob du Puy Arkivariers roll och perspektiv i arbete med öppna data – Skribent: Tove […]

Läs mer

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2018, Tema GDPR

AIT nr1 2018 GDPR

Innehåll: Ledare FAI:s höstkonferens 2017 GDPR i stora drag Sex snabba frågor om GDPR med informationssäkerhetsexperten Fia Ewald Personuppgifter och elektroniskt utlämnande Om GDPR:s påverkan på tekniken Personuppgifter efter GDPR – skärpta krav på samtycke Hur påverkar GDPR det långsiktiga bevarandet?

Läs mer
Till toppen