Close

Hitta till oss

ArkivIT har i dagsläget kontor i två olika städer – Stockholm och Norrköping. Men våra konsulter är även tillgängliga  i andra delar av landet.

Huvudkontoret i Stockholm

Besöksadress: Brunnsgatan 13, 111 38 Stockholm

Telefon: 08 – 410 008 01

Norrköping

Besöksadress: Dalsgatan 13, 602 32 Norrköping
Telefon: 0721-582 422

Till toppen