Close

Ramavtal

Läs mer om våra aktuella ramavtal

SKL Kommentus - Ramavtal för e-arkiv

ArkivIT är helhetsleverantör för ramavtalet och kan hjälpa er med samtliga anbudsområden:

 • Anbudsområde 1: Anskaffningstjänster
 • Andbudsområde 2: E-arkivlösning med tillhörande tjänster
 • Anbudsområde 3: E-arkivtjänster

Ramavtalet omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet. 

Från och med 1 februari 2019 är det möjligt att avropa på samtliga anbudsområden.

Läs mer om detta ramavtal

Region Uppsala - Ramavtal Exporttjänster R7e-arkiv

Flera landsting – Ett gemensamt e-arkiv.

R7e-arkiv är ett samarbete som startade 2008 mellan 7 landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland och Sörmland). Efter hand har fyra ytterligare parter anslutit sig, Region Jönköpings län, landstinget i Västernorrland, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Samverkan mellan de anslutna landstingen och detta ramavtal går ut på att gemensamt förvalta och drifta ett e-arkiv som vidareutvecklats utifrån den lösning som Stockholms läns landsting redan tidigare etablerat.

Läs mer om detta ramavtal

Region Uppsala - Ramavtal IT-konsulter

Syftet med upphandlingen är att säkerställa löpande tillgång av konsulttjänster med god kvalitet och kompetens inom IT eller med anknytning till IT.

 • Ledning och styrning
 • Applikations‐ och systemutveckling samt systemförvaltning
 • Infrastruktur 
 • Informationssäkerhet 
 • Drift och support 
 • Kravanalys och test
 • Projektledning inom IT-projekt
 • Området IT-arkitektur

Preliminär avtalsperiod är 2018-05-01 – 2021-04-30 med option på förlängning med upp till 1 år.

Läs mer om detta ramavtal

DIGG - Ramavtal Konsulttjänster

Denna ramavtalsupphandling avser täcka DIGGs behov av konsulttjänster inom de verksamhetsområden DIGGs uppdrag omfattar. Det kan vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär.

Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas:

 • Ledning, styrning och organisation
 • Verksamhetsutveckling och arkitektur
 • Managementkonsulttjänster
 • IT-Arkitektur
 • Projektledare
 • Analytiker och utredare
 • Kravfångare
 • Informationssäkerhet, IT-säkerhet och IT-säkerhetsrevision 
 • Elektronisk identifiering och webbtillgänglighet
 • Öppna data
Läs mer om detta ramavtal

Nyheter om våra ramavtal

SKL Kommentus

SKL Kommentus Inköpscentral väljer ArkivIT och Safespring som leverantör av e-arkiv som tjänst

En e-arkivtjänst i molnet, där data aldrig lämnar landet ArkivIT tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral för en modern och säker e-arkivtjänst där data aldrig lämnar landet. Arkivtj…
Läs mer
Till toppen