Close

22 August, 2014

Riksbankens webbplats togs ur bruk – ArkivIT levererade webbarkivering

Sveriges Riksbank

När Riksbankens webbplats skulle tas ur bruk, fick de hjälp av ArkivIT att arkivera webbplatsen för bevarande i framtidssäkert format.

En kopia av externa webbplatsen i bevarandeformat skulle levereras. Arbetet innebar nedladdningar, exporter, sökningar, format- och kod-omvandlingar samt gallringar med olika programvaror. DVD-kopior med webbplatsen, dokumentation, fillista, filträd och readme-fil enligt Riksarkivets krav levererades. Office- och pdf-dokument exkluderades enligt kundens önskemål. Som extra tjänst dokumenterades ett antal förbättringsmöjligheter för webbplatsen.

Resultat

Webbplatsen är bevarad i framtidssäkert format.

Till toppen