Close

ArkivIT

ArkivIT har utsetts till Di Gasellföretag 2018

ArkivIT utsett till Gasellföretag 2018

Hurra! ArkivIT har utsetts till ett av 2018 års Gasellföretag av Dagens Industri, vilket betyder att ArkivIT kvalat in som en av de snabbast växande företagen i Sverige. Vi är väldigt glada och stolta över att få mottaga denna fina utmärkelse och vill tacka alla våra högst kompetenta, engagerade, resultatinriktade […]

Läs mer

ArkivIT ramavtalsleverantör till Konkurrensverket

Konkurrensverket

Konkurrensverket har periodvis behov av förstärkning i arbetet med arkivfrågorna och myndigheten genomförde därför en upphandling av arkivkonsulttjänster. ArkivIT vann upphandlingen och har nu tecknat ett ramavtal med Konkurrensverket. Samarbetet inleddes i oktober 2017 och avtalstiden sträcker sig till oktober 2018, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. ArkivIT:s konsult […]

Läs mer

Två arkvistudenter gör sin praktik på ArkivIT

ArkivIT

Sedan måndag 2/10 har vi nöjet att ha två praktikanter hos oss. August Frihammar och Elin Berg kommer vara hos oss de kommande 5 veckorna. Vi passade på att ställa några frågor till de två: Vad studerar du? A:  Jag läser masterskursen i arkivvetenskap på ABM-institutionen på Uppsala Universitet. Jag […]

Läs mer

ArkivIT inför e-arkiv hos Sveriges Geologiska Undersökning

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har beslutat att införa e-arkiv inom myndigheten. Genom upphandling hösten 2016 föll valet på ArkivIT att hjälpa SGU med införandet. ArkivIT levererar e-arkivlösningen Archivematica, tillsammans med arkivredovisningsverktyget AtoM. Båda programmen, som är utvecklade av företaget Artefactual, bygger på öppen källkod och är således licensfria. Detta innebär […]

Läs mer

Tryckfrihetsförordningen 250 år

ArkivIT

Tryckfrihetsförordningen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949. Den berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition och restriktioner, och har sitt ursprung i 1766 års svenska Tryckfrihetsförordning – den första i världen som gjorde friheten att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag! Det […]

Läs mer

Värmdö kommun – Förstudie e-arkiv

ArkivIT

Värmdö kommun undersöker möjligheten att införa e-arkiv. Innan dess behöver kommunen genomföra en förstudie för att utreda kommunens behov samt ge förslag på en strategi för införandet. ArkivIT kommer därför tillsammans med Värmdö kommun genomföra kartläggning och inventering, analys samt färdigställande av rapport och färdplan. I uppdraget kommer vi arbeta […]

Läs mer

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande

Statens försvarshistoriska museer

Uppdraget hos SFHM genomfördes av vår konsult Roland Lycksell där ArkivIT levererade följande: Systeminventering/nulägesbeskrivning. Systemspecifika hanteringsanvisningar gällande bevarande av den information som hanteras i myndighetens nuvarande systemmiljö. Hanteringsanvisningarna omfattar aspekter som bevarandeformat, dokumentationsbehov, gallringsbehov, sekretessregler, avställningsperiodicitet, samt andra för arkiveringen väsentliga aspekter. Riktlinjer för myndighetens framställning av allmänna handlingar i […]

Läs mer

Välkommen på workshop om öppna data.

ArkivIT

Hur öppen är din data? ArkivIT anordnar nu en workshop om öppna data och PSI-lagen där branschkollegor och experter träffas för att prata utmaningar och möjligheter. 30 oktober kl 15-17, SUP46 på Regeringsgatan 29 plan 5 ArkivIT svarar på marknadens önskan och behov om extern kompetens som kan stödja i […]

Läs mer
Till toppen