Close

Förstudie

ArkivIT på Archiving 2017

ArkivIT

ArkivIT har fått sin första artikel publicerade Archiving 2017-konferensen som gick av stapeln i Riga, Lettland i maj 2017. Under konferensen presenterades artikeln: “A bottom-up approach to carry out pre-studies for the implementation of electronic archives – a case study from a Swedish organisation”. Länk till artikeln: Läs artikeln här

Läs mer

Nya och kommande uppdrag under vintern

ArkivIT

Det har varit en spännande höst för ArkivIT med många nya kunder. Här följer ett axplock av pågående och kommande uppdrag. Webbarkiveringar ArkivITs förenklade modell för webbleveranser har blivit en succé och vi har under december ca 30 uppdrag igång med att arkivera webbplatser, såväl externa webbar som intranät, projektwebbar […]

Läs mer

Tjänst för Pre-Ingest från ArkivIT

ArkivIT

Inför inläsning till ett e-arkiv behöver en hel del förarbete genomföras. Samlingsbegreppet för dessa föraktiviteter har blivit Pre-Ingest och som flera nationella förstudier kring e-arkiv pekar på är behovet och intresset av stöd stort inom arkivbranschen. Pre-Ingest kan kortfattat beskrivas som ”tjänst som tillhandahåller funktioner för att omvandla ostrukturerad information […]

Läs mer

Värmdö kommun – Förstudie e-arkiv

ArkivIT

Värmdö kommun undersöker möjligheten att införa e-arkiv. Innan dess behöver kommunen genomföra en förstudie för att utreda kommunens behov samt ge förslag på en strategi för införandet. ArkivIT kommer därför tillsammans med Värmdö kommun genomföra kartläggning och inventering, analys samt färdigställande av rapport och färdplan. I uppdraget kommer vi arbeta […]

Läs mer

Svenska ESF-rådet – projekt för införande av ny Arkivredovisning

Svenska ESF-rådet

Under projektets gång utfördes en processkartläggning av myndighetens verksamhet, där nyckelpersoner inom olika verksamhetsområden intervjuades, som resulterade i en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar. De första månaderna genomfördes en förstudie av organisationen och en projektplan togs fram som fastställdes av GD i april 2013. En processkartläggning gjordes av organisationen. Parallellt med arkivredovisningsprojektet, påbörjades […]

Läs mer
Till toppen