Close

Stockholm stadsarkiv

Nya kunder till ArkivIT:s webbarkiveringstjänst

IT-lösningar ArkivIT

ArkivIT har lång erfarenhet av metoder för webbarkivering och har under åren hjälpt flera kunder med arkivering av webbplatser. Som en del av ArkivIT:s uppdrag som ramavtalsleverantör inom Stockholms stad har vi under våren 2015 genomfört ett utvecklingsprojekt i samverkan med Stockholms stadsarkiv. Syftet med projektet var att ta fram […]

Läs mer

Ramavtal med Stockholm stadsarkiv

Stockholm stad

ArkivIT har tecknat ett ramavtal med Stockholms stadsarkiv gällande e-arkivkonsult. Avtalet blev klart i början på mars och vi har sedan dess samlat resurser för att påbörja arbetet på bästa möjliga sätt. Ramavtalstiden är 1 år med möjlighet till 3 års förlängning och kräver konsultkompetens inom arkiv, projektledning, och teknik. […]

Läs mer
Till toppen