fbpx
Close

Strategi för bevarande

Statens försvarshistoriska museer (SFHM) – Strategi för bevarande

Statens försvarshistoriska museer

Uppdraget hos SFHM genomfördes av vår konsult Roland Lycksell där ArkivIT levererade följande: Systeminventering/nulägesbeskrivning. Systemspecifika hanteringsanvisningar gällande bevarande av den information som hanteras i myndighetens nuvarande systemmiljö. Hanteringsanvisningarna omfattar aspekter som bevarandeformat, dokumentationsbehov, gallringsbehov, sekretessregler, avställningsperiodicitet, samt andra för arkiveringen väsentliga aspekter. Riktlinjer för myndighetens framställning av allmänna handlingar i […]

Läs mer

Vi välkomnar tillbaka SIS som kund

ArkivIT

ArkivIT tar upp samarbetet med Statens institutionsstyrelse (SIS) och ska nu ta fram en struktur för arkivförteckning samt ge stöd för praktiskt genomförande. Vi har tidigare arbetat med SIS gällande strategi för bevarande, webbarkivering, utredning, klassificieringsstruktur och nu arkivredovisning. För att kunna arkivera och förteckna handlingar i enlighet med den […]

Läs mer

Vi välkomnar vår nya konsult Roland Lycksell

Roland Lycksell

Roland är en erfaren verksamhetskonsult med inriktning mot att strategiskt och praktiskt förbättra verksamheter och säkra information. Han har en bred expertis inom dokumenthantering och projektledning. Han har en tidigare bakgrund från Ericsson där han bland annat arbetade med framtagning och utvecklingen av standarder för informationsstrukturer. Roland har även innan […]

Läs mer
Till toppen