Close

Våra verksamhetsområden & tjänster

Vi är experter på allt som rör arkiv samt digital informationshantering.

Arkivtjänster

– Tillfällig eller långsiktig hjälp av kunniga arkivarier och dokumentcontrollers.

Vi är experter inom digital arkiv- och informationshantering. Tillsammans med er skapar vi en tydlig projektplan med löpande avstämningar där ni kan känna att ni är i trygga händer.

Våra arkivarier har minst 60 poängs arkivkunskap eller motsvarande och akademisk examen. De har också normalt minst 2 års yrkeserfarenhet, ofta mer, från offentlig verksamhet. De är vana att snabbt sätta sig in i verksamheten och arbeta lösningsorienterat.

Våra registratorer och dokumentcontrollers är ofta utbildade arkivarier eller diplomerade registratorer med lång yrkeserfarenhet. De kan de flesta diarieföringssystem som finns på marknaden och lär sig snabbt nya om det behövs.

Vi kan även bistå med arkivassistenter för enklare arkivarbeten.

Behöver ni en registrator, dokumentcontroller eller arkivarie för att fylla en vakans eller hjälp vid en arbetstopp? Vi på ArkivIT har kompetenta medarbetare inom dessa områden och kan med relativt kort varsel förse er med de resurser ni behöver.

Läs mer

Dataskyddsombud

– Dataskyddsombud som tjänst, till en fast månadskostnad.

Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av Dataskyddsombudskonsulter som kan se till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen ställer idag samt säkerställer att samtliga krav efterlevs fortsatt.

Våra konsulter är experter på informationshantering och har mångårig och omfattande erfarenhet av arbete med personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen och informationssäkerhetsarbete. Därför har vi kompentensen att ge er det stöd och vägledning rörande Dataskyddsförordningen som ni behöver.

Att tillsätta Dataskyddsombud externt från ArkivIT ger er den kompetens som krävs vilket därmed ger er en snabb uppstart av arbetet kring dataskyddsförordningen och därmed kostnadseffektivitet.

Handledning av internt Dataskyddsombud

I de fall där det redan finns ett tillsatt Dataskyddsombud internt på företaget kan vi erbjuda handledning och utbildning samt även assistans av de delar av rollen som etr befintliga Dataskyddsombud inte kan hantera, t.ex. periodiska kontroller och revisioner.

Låt oss prata om era behov! Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er organisation.

Läs mer

Webbarkivering

– ArkivIT är experter på arkiv- och digital informationshantering och kan erbjuda både engångsarkivering av en specifik webbplats, intranät eller dylikt samt löpande arkivering av befintliga webbsidor. 

Arkivet kan öppnas i en vanlig webbläsare och länkarna justeras så att webbplatsen blir surfbar, med bibehållen struktur och funktionalitet.

Grafik i form av bilder, typsnitt och andra grafiska element samt dokument och andra resursfiler följer också med i exporten – allt för att webbplatsen ska se ut och fungera precis som den gjorde när den var aktiv.

Lätthanterligt format anpassat för långtidsbevarande

Det levererade webbarkivet består av filer i arkivbeständiga format så som t.ex. HTML, PDF/A och JPEG. Vanligtvis packade i zip-format eller om så önskas i Warc-format. Webbarkivet kan sedan enkelt och smidigt lagras i ert webbarkiv eller på en server. Filerna är mjukvaruoberoende och arkivbeständiga.

ArkivIT:s webbarkiveringstjänst följer Riksarkivets eller relevant arkivmyndighets föreskrifter men anpassas ofta även till andra arkivmyndigheters föreskrifter och riktlinjer.

Varför webbarkivering?
– Verksamhetsbehov
– Kulturarv
– Rättsäkerhet
– Lagkrav

Läs mer

Verksamhetsutveckling

– Vi jobbar för en säker och effektiv informationshantering.

Våra verksamhetskonsulter kan hjälpa er med det mesta inom arkiv och informationshantering. Ni kanske ska införa ett nytt dokumenthanteringssystem eller förbereda för e-arkiv; ta fram strategier för digitaliseringsarbetet eller konkreta handlingsplaner i arbetet med Öppna data eller IoT-lösningar. Behöver ni införa Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) eller för verksamhetsinformation (LIV)? Har ni kanske behov av hjälp med att ta fram nya rutiner inom arkiv och informationsförvaltning, behöver ni se över arbetssätt och organisation på administrativa avdelningen? Det kan handla om att en myndighet ska läggas ner eller omorganiseras, att ni fått föreläggande från arkivmyndighet eller att ni helt enkelt vill få ordning på er dokumenthantering.

Vi har erfarenhet från såväl privat som kommunal och statlig verksamhet. Våra medarbetare är utbildade arkivarier, ingenjörer eller verksamhetsutvecklare inom informationshantering

Behöver ni ta fram verksamhets/processbaserad arkivredovisning, ta fram underlag till gallringsbeslut eller dokumenthanteringsplan? Behöver ni en projektledare eller projektresurs som kan arkiv och informationsförvaltning? Då kan vi hjälpa er.

Läs mer

Utbildning

– Kan vi hjälpa dig bli expert på informationshantering?

ArkivIT:s olika utbildningar vänder sig till dig som i din tjänst hanterar information som ska struktureras, bevaras och tillgängliggörs på lång sikt enligt säkra principer och lagkrav. ArkivIT bedriver egen forskning inom arkiv och informationsförvaltning så du som deltagare i våra kurser kan känna dig trygg i att innehållet håller allra högsta klass.

Skräddarsydda ubildningar

ArkivIT erbjuder även skräddarsydda kurser. Dessa kurser anpassas efter organisationens önskemål, förkunskaper och behov och hålls antingen i kundens lokaler eller i våra lokaler på Rådmansgatan 49 i Stockholm. Här får du och dina kollegor möjlighet att dyka ner i frågor som gäller er specifika verksamhet och frågeställning. Det kan handla om allt från övergång till decentraliserad registratur till hur man förtecknar elektroniska resurser eller hur man publicerar öppna data. Tveka inte att kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar er.

Läs mer

IT-lösningar

– Erfarna utvecklare, tekniska projektledare och verksamhetskonsulter.

Inom det breda begreppet teknik har vi en lika bred kompetensbank. Systemutvecklare, tekniska projektledare och verksamhetsutvecklare arbetar i tätt samarbete för att kunna bistå vid implementering av exempelvis e-arkivtjänster, anslutningsprojekt, webarkivering eller ren utveckling av befintligt system. 

Vi arbetar med väletablerade e-arkivsprodukter såväl som med utveckling av befintliga system och egna lösningar samt med open source-produkter.

Är ni i behov av att implementera en ny produkt eller vidareutveckla befintlig programvara för att passa era specifika behov inom e-arkiv? Eller behöver ni hjälp med testning för att verifiera förväntad funktion eller resultat? Eller behöver ni genomföra en webbarkivering? Då kan vi hjälpa er.

Ni ska känna er trygga med att vi levererar produkter utifrån era behov. Därför startar vi projektet gemensamt där vi stämmer av målsättningar och sätter av tid för avstämningar och delleveranser under projektets gång. 

Läs mer

Om ni har behovet så har vi lösningen.

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Till toppen