Close

Våra tjänster

Vi är experter på allt som rör arkiv samt digital informationshantering.

Arkivtjänster

Vi kan hjälpa er med allt från bevarandestrategi till postöppningen.

Våra arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivvetenskap med flerårig yrkeserfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. De är även väl insatta i de lagar och föreskrifter som reglerar olika verksamheter och kan vara ett stöd när det gäller att leva upp till dessa krav.

Det finns ett stort värde för alla organisationer att ha en väl fungerande informationsstruktur – det leder till besparingar i tid genom effektivare hantering och till direkta nyttor för organisationen, dess medarbetare och slutkunder.

– Löpande stöd och snabb assistans när det krävs, skräddarsytt utifrån era behov.

Läs mer

Webbarkivering

– Få surfbara, lättillgängliga, arkivbeständiga och mjukvaruoberoende webbarkiv.

Vi kan erbjuda både engångsarkivering av en specifik webbplats, intranät eller dylikt samt löpande arkivering av befintliga webbsidor. 

Läs mer

Konsulter för IT-säkerhet

Digitaliseringen, med snabb tillväxt av molntjänster och en ökning av attacker riktade såväl offentlig som privat verksamhet kräver allt mer av IT- och informationssäkerhetsarbetet.

Med stor bredd på kompetenser kan ArkivIT:s konsulter tillgodose alla era behov på området.

Läs mer

GDPR-konsulter

Vi kan hjälpa till i hela processen; från att identifiera åtgärder som måste genomföras till att verifiera graden av regelefterlevnad. 

Arbetet utgår alltid från den analys som görs tillsammans med er kring ert nuläge. 

Läs mer

Dataskyddsombud som tjänst

– Till en fast månadskostnad. 

Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av DSO-konsulter som kan se till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser ställer idag samt säkerställer att samtliga krav fortsatt efterlevs.

– Vi erbjuder även stöd till ert befintliga dataskyddsombud.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

En digitaliseringsresa är ibland både svår och krånglig, speciellt om man arbetar med komplexa informationsflöden innehållande känslig eller sekretessbelagd information. 

Bland våra medarbetare finns projektledare som arbetat med införanden av både e-arkiv och andra verksamhetssystem inom informationshantering.

Läs mer

IT-lösningar

Pålitliga IT-lösningar som stödjer verksamheten samt erfarna utvecklare, tekniska projektledare och verksamhetsutvecklare.

Inom det breda begreppet teknik har vi en nästan lika bred kompetensbank. Våra utvecklare och tekniska projektledare är experter på att hitta IT-stöd som passar just er verksamhet!

Läs mer

Om ni har behovet så har vi lösningen.

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Till toppen