Close

Arkivtjänster

Våra arkivkonsulter kan hjälpa er med allt från bevarandestrategi till postöppningen. Löpande stöd och snabb assistans när det krävs, skräddarsytt utifrån era behov.

Kontakta oss via telefon: 0760 – 51 90 96 eller via kontaktformuläret nedan så hittar vi en lösning anpassad för er.

Vad vi kan

Vi kan offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen och övriga bestämmelser som reglerar er verksamhet såsom den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra konsulter är experter på informationshantering

Våra arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivvetenskap med flerårig yrkeserfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. Vi är därför vana vid att snabbt sätta oss in i aktuell verksamhet, vare sig det gäller den stora statliga myndigheten, den medelstora kommunen eller det mindre privata bolaget som behöver vår assistans.

Våra konsulter har stor vana av att ordna och förteckna arkiv både enligt allmänna arkivschemat och enligt processbaserad/verksamhetsbaserad arkivredovisning.

I kombination med gedigen samlad kunskap och erfarenhet av modern dokument- och informationshantering kan vi hjälpa er hela vägen fram, vare sig ni planerar att flytta ert arkiv/hela verksamheten eller om är i behov av att utveckla organisationens dokumenthantering på såväl övergripande nivå som med punktinsatser.

Vi kan exempelvis hjälpa er med:
  • Den dagliga postöppningen och diarieföringen.
  • Utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling.
  • Upprättande och uppdatering av policyer, hanteringsanvisningar och interna regelverk.
  • Gallringsutredning och utförande av gallring.
  • Utbildning och handledning i arkiv-, dokument- och informationshantering. Vi tillhandahåller utbildning utformat och paketerat utifrån er organisations och personals behov, läs mer om våra skräddarsydda kurser här.
  • Frågor som rör kravställning, implementering och drift av e-arkiv, läs mer här.
ArkivIT

Hör av er till salj@arkivit.se och berätta om era behov så för vi en dialog om hur vi kan hjälpa just er organisation på bästa sätt.

Snabb assistans vid behov

Vi har oftast möjlighet att hjälpa till med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro.

Helhetsåtagande

Vid stora projekt kan vi ta helhetsåtagande vad gäller arkiv- och registratorsfunktionerna. Vi kan även arbetsleda till exempel arkivassistenter eller hjälpa till med att ordna och förteckna projektdokumentation både under och efter projektet.

Tryggt och säkert enligt lagar och förordningar

Tillsammans med er skapar vi ett tydligt upplägg med löpande avstämningar där ni kan känna att ni är i trygga händer. 

I vårt arbete utgår vi alltid från rådande lagar, föreskrifter och standarder samtidigt som vi ständigt håller oss uppdaterade på det senaste från Riksarkivet, Datainspektionen, Justitieombudsmannen (JO) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ärendehantering och diarieföringssystem

Vi kan de allra flesta ärendehanterings- och diarieföringssystem såsom till exempel Sharepoint, W3D3, Platina, Diabas, Lex, Evolution och Public360 och skulle det krävas så vet vi att vi snabbt kan sätta oss in i nya system. Vi har stor vana av de flesta arkivredovisningssystem såsom Klara, Visual Archive, AtoM, Platina Arkivredovisning med flera.

Därtill har vi även stor vana av systemförvaltning av t.ex. ärendehanterings- och diarieföringssystem, e-arkiv samt löpande informationssäkerhetsarbete.

Teknisk dokumentation & andra expertkunskaper

Flera av våra arkivkonsulter besitter specialistkunskaper inom ett flertal olika områden – exempelvis bevarande av teknisk dokumentation, ritningar och bilder samt hantering av historiskt arkivmaterial.

Tjänsteutbud kring våra arkivtjänster

Läs våra senaste inlägg om våra arkivtjänster

Relaterade tjänster

Kontakta oss

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.
Till toppen