Close

Dataskyddsombud som tjänst

– Till en fast månadskostnad!

Använd förordningen till verksamhetsnytta. Vi hjälper er att, förutom följa förordningen, att skapa en positiv verksamhetsutveckling. Tydlig struktur ger bättre ordning vilket leder till ökad kvalitet.

Tjänsten anpassas efter kundens verksamhet, oavsett organisationens storlek.
Vi erbjuder även handledning och stöd till befintligt dataskyddsombud.

Vad vi erbjuder

GDPR
Dataskyddsombud som tjänst, till en fast månadskostnad

Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av dataskyddsombudskonsulter som kan se till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser ställer idag samt säkerställer att samtliga krav fortsatt efterlevs.

Våra konsulter är experter på informationshantering och har mångårig och omfattande erfarenhet av arbete med den tidigare personuppgiftslagen (nu ersatt med dataskyddsförordningen) och informationssäkerhetsarbete. Därför har vi kompentensen att ge er det stöd och vägledning rörande dataskyddsförordningen som ni behöver.

Låt oss prata om era behov! 

Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er organisation.

Stöd till befintligt dataskyddsombud (DSO)

I de fall där det redan finns ett tillsatt Dataskyddsombud internt i verksamheten kan vi erbjuda handledning och utbildning samt även assistans med de delar av rollen som ert befintliga Dataskyddsombud inte kan hantera, t.ex. periodiska kontroller och revisioner.

Den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas i Sverige och samtliga EU-länder. 

Ett nytt krav i och med GDPR är att alla myndigheter oavsett storlek måste ha Dataskyddsombud, förkortad
DSO eller DPO (efter engelskans Data Protection Officer) – en tjänst som ArkivIT nu erbjuder.

Vår expertis och värderingar

Våra tre ledord är kompetens, resultat och ödmjukhet. Dessa värderingar kommer väl till pass i arbetet kring den nya dataskyddsförordningen.

Kompetens

Hos våra konsulter finns en gedigen kompetens inom IT, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling. Därtill är omvärldsbevakning på området ett av våra stora intressen. 

Vi har även ett nära samarbete med jurister. 

Ödmjukhet

Våra konsulter lyssnar förstående på era funderingar, för en dialog kring era behov och förankrar det förändringsarbete som ligger framför er. 

Resultat

Vi kommer att ge er de lösningar ni söker och det resultat som krävs i och med den nya dataskyddsförordningen. 

Vi kan även erbjuda löpande stöd med rådgivning och utbildning för det ständiga fortsatta arbete som GDPR innebär.

Offertförfrågan - Dataskyddsombud
Beskriv din förfrågan i formuläret eller kontakta oss på telefon-nr: 0760 – 51 90 96 så kan vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er.
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.

Varför behövs ett Dataskyddsombud?

Beroende på organisationens storlek, kärnverksamhet eller användning av känsliga personuppgifter ställer dataskydds-förordningen olika krav. Ett av kraven enligt vår nationella lagstiftning är att ett Dataskyddsombud ska finnas när känsliga personuppgifter hanteras, hos alla myndigheter oavsett storlek samt de företag som har mer än 250 anställda.

Dataskyddsombudet ska följa förordningen och måste därtill vara oberoende, dvs. får ej styras av företaget. Därför är det inte förenligt att tillsätta er informations-säkerhetschef eller dataskyddschef till Dataskyddsombud.

Vad gör ett Dataskyddsombud?

Ett dataskyddsombuds primära roll är att stödja, informera och ge rådgivning. Ombudet ska därtill se till att utbildning och efterlevnad av förordningen sköts. 

Dataskyddsombudet är kontaktyta både internt och externt. Såväl enskilda personer, er organisation samt Tillsynsmyndigheten gällande frågor kring hantering av personuppgifter.

DPO/DSO ska ständigt granska processer och rutiner för att se till att förordningens krav efterföljs. Vid ändringar i processer, system ska Dataskyddsombudet utföra riskanalyser och se till att hanteringen av personuppgifter sköts på ett säkert sätt, utan brister.

Ett Dataskyddsombud ger trygghet

Även om er organisation inte har krav på att ha ett dataskyddsombud, är det en säkerhet och en trygghet i att ha hjälp i de frågor och processer som uppkommer kring hanteringen av personuppgifter.

Att inneha Dataskyddsombud ger trygghet för era kunder och användare, en viktig faktor i det digitala informationssamhälle vi lever i. Förtroende ger lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden.

Vad är GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (efter engelskans General Data Protection Regulation), började att tillämpas som lag i Sverige och samtliga EU-länder den 25 maj 2018. 

GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Många av den nya förordningens krav fanns redan i PuL men har nu skärpts ytterligare. 

Dataskyddsförordningens syfte

Dataskyddsförordningens syfte är att ge ett bättre skydd för den enskilde personen samt dennes personuppgifter, särskilt känsliga personuppgifter. 

För ökad transparens och öppenhet mot individer om hur deras uppgifter hanteras.

Hantering av personuppgifter

Privatpersoner kan begära utdrag från bolag och få information om hur uppgifterna hanteras och varför företaget har dessa uppgifter. Privatpersoner kan även kräva att alla lagrade personuppgifter ska raderas. 

Men det finns undantag – om organisationen har en relation till personen i fråga, t.ex. en arbetsgivare, skatteverket eller ett e-handelsföretag varifrån en person precis lagt en beställning så måste personuppgifter lagras för att hantering ska kunna ske och kan därför inte raderas på begäran.

Läs våra senaste inlägg på området GDPR

Till toppen