Close

Stöd till befintligt dataskyddsombud (DSO)

Att vara DSO kräver stor kompetens inom många områden. Det är ganska få som tillfullo har all den kompetens som behövs för att hantera alla delar av dataskyddsförordningen. 

Ett sätt att lösa det är att arbeta med ett team. ArkivIT:s DSO-team har alla de kompetenser som krävs och arbetar som konsulter i en mängd olika organisationer, såväl privata som offentliga.  

Arbetet med förordningen kan även ses som ett verksamhetsutvecklingsprojekt, då följden blir genomgående bättre struktur och ordning som i sin tur ger ökad kvalitet som gynnar verksamheten.

Oavsett vilket stöd du behöver kan vi ge dig det

Stödet bygger på att vi hjälper dig att komma igång samt överför den kunskap som behövs för att du ska kunna hantera efterlevnaden av förordningen själv.

GDPR

Exempel på delar som vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd för att bedriva arbetet runt dataskyddsförordningen 

  • Juridik: Laglighet, personuppgiftsbiträdesavtal, andra dokument kopplat till förordningen 

  • Informationssäkerhet: Säkerhet vid behandlingar och lagring, organisatorisk säkerhet, operativ nivå 

  • Verksamhetsutveckling för informationssäkerhet, strategisk nivå 

  • Anpassad utbildning utifrån behov 

  • Periodisk kontroll och granskning, revision 

  • Riskanalys av personuppgiftsincident (DPIA) 

Läs våra senaste inlägg på området GDPR

Dataskyddsombud som tjänst - fast månadskostnad

Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av dataskyddsombudskonsulter som kan se till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser ställer idag samt säkerställer att samtliga krav fortsatt efterlevs.

GDPR-konsulter

Dataskyddsförordningen ställer krav – även om lagen har tillämpats en tid återstår det ofta en hel del att göra kring GDPR för de flesta organisationer. 

Våra GDPR-konsulter kan hjälpa till i hela processen; från att identifiera åtgärder som måste genomföras till att verifiera graden av regelefterlevnad.

Offertförfrågan - Dataskyddsombud
Beskriv din förfrågan i formuläret eller kontakta oss på telefon-nr: 0760 – 51 90 96 så kan vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er.
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.
Till toppen