Close

Konsulter för IT-säkerhet 

Våra konsulter kan ge er det tekniska stödet ni behöver kring er  IT- och informationssäkerhet. Med stor bredd på kompetenser kan ArkivIT:s konsulter tillgodose alla era behov på området.

IT-säkerhet i digitaliseringsresan

Är ni mitt i en digital transformation och behöver hjälp och stöd i arbetet med IT-säkerhet längs vägen?

IT-säkerhet
Vi kan erbjuda bland annat följande:
  • Rådgivning kring dataskydd 

  • Teknisk kravställning på utrustning och säkerhetsnivåer 

  • Införande av skalskydd till exempel brandväggar 

  • Identifiera hot och svagheter 

  • Säkerhetstopologi 

  • Riskanalyser 

  • Teknisk dokumentation 

ArkivIT
Låt oss hjälpa er

Digitaliseringen, med snabb tillväxt av molntjänster och en ökning av attacker riktade såväl offentlig som privat verksamhet kräver allt mer av IT- och informationssäkerhetsarbetet.

Våra konsulter kan stödja er i alla delar av arbetet, i alltifrån införande av regelefterlevnad, riskhantering, kravställning, informationssäkerhet och teknisk säkerhet. 

Vi är väldigt måna om att organisationen känner sig både trygga och delaktiga i processen. Våra konsulter arbetar utefter etablerade modeller, ramverk och standarder.


Relaterade tjänster

Vi är väl insatta i de lagar och föreskrifter som reglerar olika verksamheter och kan vara ett stöd när det gäller att leva upp till dessa krav. Våra kunder finns inom offentlig sektor, bank- och försäkring, fastighet och bygg, läkemedel och industri.

Läs våra senaste inlägg på området GDPR

Till toppen