Close

IT-lösningar

Pålitliga IT-lösningar som stödjer verksamheten.

Inom det breda begreppet teknik har vi en nästan lika bred kompetensbank. Våra utvecklare och tekniska projektledare är experter på att hitta IT-stöd som passar just er verksamhet!

Våra projektledare vet vad som krävs för ett lyckat IT-projekt oavsett om det är en förstudie, kravställning eller ett införandeprojekt. Vi driver projektet från start till mål och följer upp projektets effekt- och projektmål. Vi håller reda på allt från framtagande av krav, styrdokument och förvaltningsplaner till tekniska filformat och metadatastandarder. Systemutvecklare, tekniska projektledare och verksamhetsutvecklare arbetar i tätt samarbete för att kunna bistå vid utveckling och implementering av nya systemstöd. 

Vi har stor erfarenhet av utveckling och anpassningar av framförallt e-arkiv utifrån OAIS-modellen samt av att arkivera och avveckla ekonomi-, personal- och verksamhetssystem och ansluta dem för arkivleveranser till e-arkiv. Vi arbetar med olika ramverk, format, verktyg, metoder, databaser och utvecklingsmiljöer som till exempel C#, Java och PHP. 

I rollen som systemförvaltare kan vi förvalta ett eller flera system hos er. Arbetet kan t.ex. innebära att ta framsystemförvaltningsplaner, hantera behörigheter och se till att dokumentation av systemet är uppdaterad och tillgänglig och genomföra samt följa upp säkerhetsanalyser.

Vi erbjuder även paketlösningar bland annat för arkivering av webbsidor, intranät och sociala medier som är en viktig del av en organisations varumärke, historia och externa kommunikation. Konvertering görs för att säkerställa att alla filformat är arkivbeständiga. Inom offentlig sektor har vi stor erfarenhet av att arkivera webbsidor i enlighet med Riksarkivets och Stockholms stads föreskrifter och regelverk. Till Stockholm stads e-arkiv har vi bl.a. levererat ett 60-tal webbsidor.

Vi arbetar med väletablerade produkter såväl som med utveckling av befintliga system och egna lösningar. Vi har goda kunskaper om open source-produkter såsom Archivematica och Koha och följer standardiserade informationsstrukturer och modeller för att leverera stabila och långsiktiga lösningar i enlighet med de krav som ställs. 

Om man inte redan vid driftsättningen av ett IT-system eller en webbsida har tänkt på arkivfrågorna så kan arkiveringen bli en komplicerad och resurskrävande uppgift. Vi ser därför till att, tillsammans med er, hitta den bästa lösningen för just er!

Vad kan vi stå till tjänst med?

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter kan hjälper er med det mesta inom arkiv och informationshantering. 

Löpande stöd

Tillfällig eller långsiktig hjälp av kunniga arkivarier och dokumentcontrollers.

IT-lösningar

Vi erbjuder pålitliga IT-lösningar för långsiktig och trygg informationsförsörjning.

Kurser

Våra kurser vänder sig till dig som strukturerar, bevarar och tillgängliggör information.

Om ni har behovet så har vi lösningen

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.