Close

Löpande stöd

Vi kan hjälpa er med allt från verksarkivarie-
positionen till registraturet!

Vi kan offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, förvaltningslagen och övriga bestämmelser som reglerar er verksamhet såsom personuppgiftslagen samt dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra konsulter är experter informationshantering
Våra arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivkunskap och oftast flerårig yrkeserfarenhet från offentlig och/eller privat verksamhet. Vi är därför vana vid att snabbt sätta oss in i verksamheten.

Vi kan hjälpa er med den dagliga brevöppningen och diarieföringen, utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling, upprättande och uppdatering av policyer, hanteringsanvisningar och interna regelverk. Våra konsulter har vana av att ordna och förteckna arkiv både enligt allmänna arkivschemat och enligt processbaserad/verksamhetsbaserad arkivredovisning.

Ärendehantering och diarieföringssystem
Vi kan de allra flesta ärendehanterings- och diarieföringssystem såsom W3D3, Platina, Diabas, Lex och Public360 och skulle det krävas så vet vi att vi snabbt kan sätta oss in i nya system. Flera av våra arkivkonsulter besitter specialistkunskaper inom ett flertal olika områden – allt från bevarande av teknisk dokumentation och ritningar till hantering historiskt arkivmaterial.

Helhetsåtagande
Vid stora projekt kan vi ta helhetsåtagande vad gäller arkiv- och registratorsfunktionerna. Vi kan även arbetsleda till exempel arkivassistenter eller hjälpa till med att ordna och förteckna projektdokumentation både under och efter projektet.

Därtill har vi även stor vana av systemförvaltning av t.ex. ärendehanterings- och diarieföringssystem, e-arkiv samt löpande informationssäkerhetsarbete.

Snabb assistans vid behov
Vi har oftast möjlighet att hjälpa till med kort varsel vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro. 

Tryggt och säkert enligt lagar och förordningar
Tillsammans med er skapar vi ett tydligt upplägg med löpande avstämningar där ni kan känna att ni är i trygga händer. Vi utgår naturligtvis från rådande lagar, föreskrifter och standarder i arbetet och är alltid håller oss uppdaterade på det senaste från Riksarkivet, Datainspektionen, Justitieombudsmannen (JO) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dataskyddsombud
ArkivIT kan erbjuda er Dataskyddsombud som tjänst, till en fast månadskostnad. Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av DPO/DSO-konsulter med expertkunskaper på området – för att säkerställa att ni möter de krav som dataskyddsförordningen ställer idag samt löpande ser till att samtliga krav efterlevs fortsatt. Läs mer om tjänsten här.

Kontakta oss via telefon eller kontaktformuläret nedan så hittar vi en lösning för er.

Offertförfrågan - Löpande stöd
Beskriv din förfrågan i formuläret eller kontakta oss på telefon-nr: 0760 – 51 90 96 så kan vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er.
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter kan hjälper er med det mesta inom arkiv och informationshantering. 

Löpande stöd

Tillfällig eller långsiktig hjälp av kunniga arkivarier och dokumentcontrollers.

IT-lösningar

Vi erbjuder pålitliga IT-lösningar för långsiktig och trygg informationsförsörjning.

Dataskyddsombud som tjänst

Få tillgång till ett team av DPO/DSO-konsulter som kan se till att ni möter de krav som GDPR ställer.

Kurser

Våra kurser vänder sig till dig som strukturerar, bevarar och tillgängliggör information.

Webbarkivering

Surfbara, lättillgängliga, arkivbeständiga och mjukvaru-oberoende webbarkiv.

Om ni har behovet så har vi lösningen

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.