Close

Verksamhetsutveckling

Står ni inför digitaliseringsdrivna utvecklings- och förändringsprojekt?

Ni kanske ska införa ett nytt dokumenthanteringssystem, förbereda för e-arkiv eller ta fram nya styrdokument och rutiner inom arkiv och informationsförvaltning. Många kämpar idag med digitaliseringsdrivna utvecklings- och förändringsprojekt. Vi kan hjälpa er!

En digitaliseringsresa är ibland både svår och krånglig, speciellt om man arbetar med komplexa informationsflöden innehållande känslig eller sekretessbelagd information. Bland våra medarbetare finns projektledare som arbetat med införanden av både e-arkiv och andra verksamhetssystem inom informationshantering.

Våra erfarna verksamhetskonsulter med specialistkunskap inom informationshanteringsområdet arbetar för en säker och effektiv informationshantering. Vi hjälper er med alltifrån informationsklassificering och dokumenthanteringsplaner till att genomföra förstudier, ta fram kravspecifikation och andra underlag inför offentlig upphandling. Vi kan även hålla i införandeprojekt och utbildning av era medarbetare. Hos oss finns stor vana av att se över arbetssätt och organisation på administrativa avdelningen och av att vara stöd i arbetet eller ta helhetsåtagande när en organisation ska läggas ner eller omorganiseras. 

Att ta fram strategier för digitaliseringsarbetet eller konkreta handlingsplaner i arbetet med Öppna data eller IoT-lösningar är också något vi har vana av, samt informations- och IT-säkerhetsfrågor som att införa ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och för verksamhetsinformation (LVI). Detta är frågor som aktualiseras särskilt i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi arbetar efter väl beprövade metoder med avstämningar och delleveranser så att ni ska känna er trygga med att ni får det värde ni efterfrågar. Våra konsulter har stor vana att arbeta utifrån olika projektmodeller såsom PPS och SCRUM men vi anpassar oss givetvis till era arbetsmetoder och projektstöd.

Som oberoende konsulter har vi möjlighet att få en översiktlig blick av verksamheten och kan hjälpa er med behovsområden både inom och utom er egenorganisation.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Verksamhetsutveckling

Våra konsulter kan hjälper er med det mesta inom arkiv och informationshantering. 

Löpande stöd

Tillfällig eller långsiktig hjälp av kunniga arkivarier och dokumentcontrollers.

IT-lösningar

Vi erbjuder pålitliga IT-lösningar för långsiktig och trygg informationsförsörjning.

Kurser

Våra kurser vänder sig till dig som strukturerar, bevarar och tillgängliggör information.

Om ni har behovet så har vi lösningen

Vi gör det svåra enkelt. Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.